На основу члана 12, 13. и 17. Закона о удружењима „Службени гласник РС“, број 51/2009. и 99/2011.  Оснивачка скупштина Удружења „Ветерани Ратне морнарице“, на седници одржаној 26. јануара 2019. године, доноси: