У   Д   Р   У   Ж   Е   Њ   Е
„Ветерани ратне морнарице“
      Савски трг 9,  Београд
(код Удружења Ратних војних
   инвалида града Београда)


П  Р  И  С  Т  У  П  Н  И  Ц А