На основу члана 15. став 5. алинеја 4.  Статута Удружења „Ветерани Ратне морнарице“, (у даљем тексту: Статута), Скупштина Удружења „Ветерани Ратне морнарице“ (у даљем тексту: Скупштина) на седници одржаној 10. септембра 2021. године доноси: