На основу члана 12, 13. и 17. Закона о удружењима „Службени гласник Републике Србије“, број 51/2009. и 99/2011.  Оснивачка скупштина удружења „Ветерани Ратне морнарице“,
на седници одржаној 26. јануара 2019. године, доноси Статут
Удружења „Ветерани Ратне морнарице“, на Годишњој седници Скупштина удружења „Ветерани Ратне морнарице“ одржаној 10. септембра 2022. године усваја измене и допуне Статута удружења „Ветерани Ратне морнарице“ чиме се доноси: