Pozadina-1

Добро дошли

Ово је сајт ветерана Ратне морнарице на ком можете наћи информације везане за наше Удружење.

УДРУЖЕЊЕ „ВЕТЕРАНИ РАТНЕ МОРНАРИЦЕ“

Удружење „Ветерани Ратне морнарице“ (у даљем тексту Удружење) основано је на Оснивачкој скупштини 26. јануара 2019. године.

Удружење је добровољно, ванстраначко, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради очувања, неговања традиције Ратне морнарице и очувања угледа и етике припадника Ратне морнарице, друштвеног и социјалног статуса ветерана и њихових породица.

Удружење се финасира средствима чланарине, добровољних прилога, донација и других извора у складу са важећим законима.

Удружење има седиште у Београду (Савски трг 9/IV, 11000 Београд), а могу се формирати и огранци у другим градовима Републике Србије на иницијативу пет чланова.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и у иностранству. Ради остварења задатака Удружење успоставља контакте са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружење може приступити међународним удружењима ветерана о чему одлуку доноси Скупштина.

Удружење има амблем, логотип, печат и штамбиљ.

Рад Удружења је јаван.

Редовни члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве  Удружења и Статут и поднесе пријаву-приступницу Извршном одбору Удружења. Почасни члан може бити лице које је дало изузетан допринос развоју Ратне морнарице и Речне флотиле Војске Србије.

Органи Удружења, који су изабрани на Оснивачкој скупштини, су Скупштина, председник Скупштине, заменик председника Скупштине, Извршни одбор, Надзорни одбор и Статутарна комисија.

Изборна скупштина се одржава сваке четврте године. Мандат изборних органа траје четири године, а изабрани се могу бирати и у наредном мандату.