Devedeset deveti rođendan

DEVEDESET DEVETI ROĐENDAN

Admirala flote
BRANKA MAMULE

 

Branko Mamula
Na današnji dan, pre 99 godina, rođen je admiral flote Branko Mamula. Obavljajući odgovorne dužnosti u Ratnoj mornarici, Generalštabu JNA i Saveznom sekretarijatu narodne odbrane dao je ogroman doprinos razvoju Ratne mornarice, kako u opremanju savremenim ratnom brodovima i brodskim naoružanjem tako i u teoriji upotrebe na Jadranskom pomorskom vojištu i Unutrašnjim plovnim putevima.
Admiral flote Branko Mamula je član našeg udruženja. Želimo mu dobro zdravlje i izražavamo zahvalnost za sve što je učinio za Ratnu mornaricu.

Rođen 30. maja 1921. godine u Slavskom polju kod Vrginmosta. Po nacionalnosti je Srbin.

Završio je četiri razreda osnovne škole u Slavskom Polju 1932. godine, četiri razreda realne gimnazije u Glini 1936. godine i četiri razreda državne trgovačke akademije u Karlovcu

Završio je Sedmu klasu Više vojnopomorske akademije 1958. godine, kurs engleskog jezika, Mornarički štabni kurs u Velikoj Britaniji 1959. godine, kurs ruskog jezika i pripremu za jednogodišnju školu (nove mornaričke doktrine i tehnologije) u SSSR-u 1968. godine, desetu klasu Kursa operatike pri Ratnoj školi Jugoslovenske narodne armije 1963. godine i Kurs viših pomorskih oficira 1970. godine.

Nosilac je "Partizanske spomenice 1941.".

Učesnik u Narodnooslobodilačkom ratu je od 1941. godine. U ratu je bio borac i omladinski rukovodilac Prvog kordunaškog odreda od 23. oktobra 1941. godine, vodni delegat Druge čete Prvog kordunaškog odreda do 15. juna 1942. godine, politički komesar Druge čete Drugog bataljona Prve brigade do 15. novembra 1942. godine, politički komesar Trećeg bataljona 15. brigade Osme divizije do 10. februara 1943. godine, na bolovanju od tifusa do 30. marta 1943. godine, na radu u štabu Osme divizije do 10. maja 1943. godine, politički komesar Oficirske škole Glavnog štaba Hrvatske do 20. septembra 1943. godine u rangu političkog komesara brigade, politički komesar Treće brigade Osme divizije do 15. novembra 1943. godine, politički komesar štaba Mornarice za Hrvatsko primorje i Istru Drugog pomorskog obalskog sektora do 1. marta 1945. godine i Pomorske komande Severnog Jadrana do 20. avgusta 1945. godine.

U Jugoslovenskoj narodnoj armiji je politički komesar Flote do 2. oktobra 1947. godine, politički komesar Vojnopomorskog učilišta Jugoslovenske Ratne mornarice i Vojnopomorske oficirske škole do 4. marta 1949. godine, načelnik Političke uprave Komande Jugoslovenske ratne mornarice, politički komesar Vojnopomorske oficirske škole do 4. marta 1949. godine, načelnik Odeljenja Političke uprave Komande Jugoslovenske ratne mornarice do 5. juna 1950. godine, politički komesar Pete pomorske zone Komande Jugoslovenske ratne mornarice do 24. avgusta 1951. godine, načelnik Političke uprave Komande Jugoslovenske ratne mornarice do 30. avgusta 1952. godine, politički komesar Eskadre do 5. juna 1953. godine, pomoćnik komandanta Jugoslovenske ratne mornarice za političko - prosvetno vaspitanje do 1. septembra 1955. godine, slušalac sedme klase Više vojnopomorske akademije do 1. septembra 1958. godine, na školovanju u Velikoj Britaniji do 30. aprila 1959. godine, načelnik Operativnog odeljenja Komande Ratne mornarice do 15. decembra 1959. godine, načelnik Odeljenja za obuku i školstvo Komande Ratne mornarice do 15. decembra 1960. godine, vojni savetnik Generalštaba Sudana do 30. januara 1963. godine, slušalac 10. klase Kursa operatike Više vojne akademije Jugoslovenske narodne armije do 20. jula 1963. godine, komandant Vojnopomorskog područja Pula do 11. jula 1964. godine. pomoćnik komandanta Četvrte armijske oblasti za političko - pravne poslove do 15. juna 1967. godine, zamenik načelnika Prvog odeljenja u Mornaričkoj upravi Državnog sekretarijata za narodnu odbranu do 25. juna 1970. godine i jednovremeno slušalac na Kursu viših pomorskih oficira do 1. septembra 1970. godine, pomoćnik državnog sekretara za narodnu odbranu za Ratnu mornaricu do 25. juna 1971. godine, načelnik Uprave Ratne mornarice Generalštaba Jugoslovenske narodne armije do 6. decembra 1976. godine, komandant Vojnopomorske oblasti i pomoćnik saveznog sekretara za narodnu odbranu za Ratnu mornaricu do 12. juna 1979. godine, načelnik Generalštaba Jugoslovenske narodne armije do 15. juna 1982. godine i savezni sekretar za narodnu odbranu do 15. maja 1988. godine.

Bio je rukovodilac Opunomoćstva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije u Ratnoj mornarici od 1953. do 1955. godine, od 1964. do 1965. godine i Četvrtoj armiji i član Opunomoćstva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije za Organizaciju Saveza komunista u Jugoslovenskoj narodnoj armiji do 1969. godine. Na Jedanaestom, Dvanaestom i Trinaestom kongresu Saveza komunista Jugoslavije izabran je u Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije.

U čin majora (priznat kao rang komesara brigade od maja 1943. godine) proizveden je aprila 1945. godine. U čin potpukovnika unapređen je aprila 1945. godine i pukovnika 26. aprila 1950. godine, u čin kapetana bojnog broda preveden je 10. jula 1953. Godine. Unapređen je u čin kontraadmirala 22. decembra 1960. godine, viceadmirala 22. decembra 1965. godine, admirala 22. decembra 1973. godine i admirala flote 22. decembra 1983. godine.

Odlikovan je Ordenom partizanske zvezde s puškama (1945. godine), Ordenom za hrabrost (1945. godine), Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima (1946. godine), Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem (1947. godine), Ordenom za vojne zasluge s velikom zvezdom (1952. godine), Ordenom narodne armije sa zlatnom zvezdom (1957. godine), Ordenom za vojne zasluge sa velikom zvezdom (1967. godine), Ordenom narodne armije s lovorovim vencem (1974. godine), Ordenom jugoslovenske zvezde s lentom (1981. godine) i Ordenom junaka socijalističkog rada (1985. godine).

Dobio je strana odlikovanja: Orden "Partizanski krst" (Poljska, 1947. godine), Orden Republike drugog reda (Sudan, 1963. godine), Grande Ufficiale dell Ordine Al Merito della Republica Italiana (1971. godine), Orden "Gorkha Dakshina Bahu”(Nepal, 1974. godine), Pomorski orden prvog reda(Indonezija, 1975. godine), Orden drugog reda (Tunis, 1978. Godine), Odlikovanje “Ellehnikh Dhemokratia”(Grčka, 1980. godine), Plaketa velikog oficira (Francuska, 1982. Godine), Veliki srebrni orden sa lentom (Austrija) 1982. godine), Orden za vojne zasluge prvog reda (Jordan, 1984. godine) i Orden "Veliki oficir Legije časti" (Francuska, 1984. godine).

Objavio je 24 članka u "Vojnom delu" i 39 članaka u "Mornaričkom glasniku". Autor je knjiga "Mornarice na velikim i malim morima", "Savremeni svijet i naša odbrana", "Odbrana malih zemalja", "Strategija i doktrina naše odbrane" (zbirka članaka)... Knjige su prevedene na više stranih jezika i izdane u nekoliko izdanja. Kao autor dobio je nagradu "22. Decembar" 1977. i 1985. godine, a časopis US NAVAL PROSEEDING dodelio mu je godišnju nagradu za 1973. godinu.

Pretprošle godine objavio je knjigu “Rat u novom stoleću – sukobi i vojske u savremenom svetu”

Aktivna vojna služba prestala mu je 31. decembra 1988. godine.

Živi sa suprugom u Tivtu.

 

Biografija iz moje neobjavljene knjige “Admirali Ratne mornarice 1918-2008”. koju je verifikovao admiral flote Branko Mamula, pisana na osnovu Dosijea personalnih podataka

 

Boško Antić
ka u penziji

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *