S J E Ć A N J E

Na preminulog sanitetskog pukovnika u penziji
prof. dr. sci STRACIMIRA GOŠOVIĆA

Dana 16. decembra 2020. godine navršava se dvije godine, kako nas je zauvjek napustio odlazeći sa ovoga svijeta, naš poznati medicinski stručnjak, specijalista za pomorsku i hiperbaričnu medicinu, sanitetski pukovnik prof. dr. sci Stracimir Gošović.

Puk Gošović
Penz Gošović

Sanitetski pukovnik Stracimir Gošović za vrijeme službe i kao penzioner

Pokojni prof. Gošović rođen je na Kosovu u mjestu Đurakovac 1927. godine, gdje je završio Osnovnu školu, a Gimnaziju u Peći i Valjevu. Učesnik je Narodnooslobodilačkog rata, Medicinski fakultet završio je u Zagrebu. Bio je specijalista medicine rada, a subspecijalista podvodne i hiperbarične medicine. Doktorat iz oblasti neurotoksičnog djelovanja kiseonika odbranio je 1975. godine. Sredinom osamdesetih godina bio je potpredsjednik internacionalnog udruženja stručnjaka hiperbarične medicine ( International Society of Hyperic Medicine) Na  prostoru razbijene Jugoslavije utemeljio je podvodnu i hiperbaričnu medicinu kao naučno primjenjene discipline. Bio je osnivač  i dugogodišnji rukovodioc Odeljenja za podvodnu i hiperbaričnu medicinu u Institutu za pomorsku medicinu JRM u Splitu. Tokom službe dao je velik naučni doprinos razvoju ove medicinske grane. Kod njega je specijalizirao veći broj ljekara stičući znanje i zvanje iz ove naučne discipline. Iza sebe je ostavio poznata stručna djela. Njegova knjiga Ronjenje u sigurnosti, (Ronjenje u saturaciji) redovno je dopunjavana i proširivana od 1977.  do 1991. Doživila je pet izdanja i tiraž od 15.000 primjeraka. Pod nazivom SAFE DIVING štampana je 1993. na 500 stranica na engleskom jeziku u SAD. Odmah po izlasku iz štampe postala je zvanični udžbenik na kursevima podvodne medicine, koje za ljekare i ronilačke instruktore ratnih mornarica Baltičkih mornarica, održava Kraljevska ratna mornarica Švedske. Njegova knjiga Ronjenje u sigurnosti primjećena je kao piratski prevod u nekim arapskim zemljama, a prema nekim zapažanjima i u bivšem SSSR-u.

U 1997. godini objavio je svoje životno djelo; Priručnik za profesionalna i vojna ronjenja sa 632 stranice, a 2.000 godine Temelji vojnobrodske i prirodne medicine sa zaštitom dišnog sustava. Bio je saradnik kod pisanja desetak knjiga, a uređivao više Zbornika u zemlji i inostranstvu. Objavio je preko 110 stručnih i naučnih radova i bio jedan od tri počasna člana Svjetskog udruženja ljekara podvodne i hiperbarične medicine. (European Undersae Baromedical Socisty – EUBS). Pored ovoga bio je redovni profesor Vojnomedicinske akademije u Beogradu i Viši stručni suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Redovni je član bio akademije medicinskih znanosti Hrvatske, počasni član Ronilačkog saveza Hrvatske i Društva za podvodnu i hiperbaričnu medicinu Republike Hrvatske. U Jugoslavenskoj ratnoj mornarici razvio je niz stručnih medicinskih djelatnosti koja su olakšavale ronjenje pod različitim uslovima i spašavanje iz potonule podmornice. Radio je na uvođenju nove tehnike, tehnologije i pomagala za kolektivno i individualno spašavanje, dubinsko ronjenje, izgradnji novih objekata i njihovo opremanje. Kreator je i stručni konsultant, prilikom izgradnje nove zgrade Instituta za pomorsku medicinu u Splitu i gradnje novog broda JRM Spasilac PS-12. Lično je rukovodio Opremanje Barokomorama i pratećom opremom. Tako je njegovom stručnom pomoći i organizacijom JRM stala uz najrazvijenije zemlje svijeta po pitanju medicinske i tehničke organizacije te primjene dostignuća podvodne i hiperbarične medicine.

Institut za pomorsku medicinu JRM U Splitu
Institut za pomorsku medicinu JRM U Splitu
Komora

Rekompresiona komora BIS/8+2 Instituta za pomorsku medicinu za podršku ronilačkim i podmorničkim aktivnostima RM

Spasilac PS-12
Spasilac PS-12
Priprema ronilaca

Dr. Stracimir Gošović, sanitetski pukovnik, sa asistentima na brodu PS-12 “Spasilac“ tokom pripreme ronilaca za dubinsko ronjenje

Ronilačka barkasa BRM-81 sa ugrađenom malom rekompresionom komorom
Ronilačka barkasa BRM-81 sa ugrađenom malom rekompresionom komorom

Nosioc je devet ratnih i mirnodopskih  odlikovanja, te većeg broja društvenih priznanja i nagrada. Među njima su tada dvije prestižne nagrade armijska nagrada 22. Decembar za naučno istraživački rad od interesa za JRM i nagrada novinsko izdavačkog preduzeća Slobodna Dalmacija.

Umro je 16. decembra 2018. godine u Splitu i sahranjen na otoku Korčuli.

 

(Iz moje još neobjavljene knjige Ratna mornarica FNFJ i SFRJ)

MT potpukovnik u penziji
Milan Đuran

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *