SIGNALISTI U SISTEMU BRODSKE VEZE NA BRODOVIMA RM

Oni koji su služili vojni  rok u Ratnoj mornarici, a posebno oni koji su bili ukrcani na brodove, zajedno radili i učestvovali u svim brodskim pokretima sa članovima posade, mornarima i starješinama znaju od kolike je važnosti na Komandnom mostu broda u vožnji bilo neophodno imati dobrog signalistu. Ratni brodovi su isplovljavali, bili na zadacima i vraćali se u bazu najčešće u grupi sastava najmanje dva. Međusobnu vezu cijelo vrijeme održavali su posredstvom brodskih signalista.

Za one čitaoce koji nisu bili u mornarici valja reći da su to  mornari na odsluženju vojnog roka, koji su prije ukrcanja na brodove, kroz Nastavne centre u RM završili obuku  za upotrebu-rukovanje određenim tehničkim sredstvima i to Reflektorima, Aldis i Tajnoč lampama, te upotrebu Morzeovih znakova. Svaki je od njih u noćnim uslovima ovo morao upotrebljavati bez greške. Depeše, naređenja i poruke raznih vrsta signalisti su upotrebom Morze znakova i jednog od navedenih sredstava predavali sa broda na brod. U Dnevnim uslovima i na manjim razdaljinama upotrebljavali su semafor- signalne barjačiće. Signalistima se posvećivala posebna pažnja, oni su bili direktno potčinjeni komandiru IV brodskog odreda, koji je bio odgovoran za njihovu obučenost i spremnost da bez greške rade na borbenoj stanici, a to je u glavnom dio komandnog mosta broda gdje su ukrcani. Oni su tokom vožnje i  drugih radnji direktno izvršavali naređenja komandanta broda i njegova pomoćnika, predavali, primali i prosleđivali  naređenja, poruke i saopštenja.

Dešavale su se tokom njihove komunikacije greške koje su nas nasmijavale. Navodim primjer iz 9. odreda torpednih čamaca, čija je baza bila u Kotoru na ušću Škurde u tzv Italijanskom parku.           Ploveći iz Kotora do rta Oštri na izlazu iz zaliva ili doplovljenjem sa otvorenog mora u bazu, signalisti su osmatrali pokrete susjednih brodova primali  i prenosili naređenja. Jedne lijepe junske kasne večeri 1957. godine Odred je plovio u stroju kolone ispred bijele i ulazio u akvatoriju Veriga. Vrijeme je bilo pravo ljetno, osjećala se toplota sa okolnih  brda, a nebo je bilo prekriveno zvijezdama. Na brodovima su bili signalisti: Primorac L. iz Čitluka na Neretvi, Strmešek A. iz Kaštela, Disić M. iz Lipovice kod Leskovca i Perović N od Nikšića. Poklopilo se to sa dolaskom mladih pomorskih oficira sa staža na dužnost pomoćnika komandanta po brodovima. Komandant odreda stari morski Vuk, kapetan korvete Batrić Vukić iz Slatine kod Andrijevice, gledao je svaki momenat da vrijeme provede u obuci. Izdao je naređenje komandantu broda kod kojeg je bio ukrcan da preko signaliste preda brodovima u koloni depešu u kojoj je stajalo: „Neka pomoćnici komandanata snime planetu Mars“

Rezultat je bio porazan ni jedan signalista nije primio ispravno depešu upotrebom Aldis lampe: Oni su primili  umjesto Mars, planetu Maks, Marks, Mas i t d.

Sledećih  dana Komandiri IV BO imali su dodatne časove obuke Signalista na svim formacijskim sredstvima, koje su brodovi posjedovali.

 

MT potpukovnik u penziji
Milan Đuran

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *