Адмирали и генерали морнаричкотехничке службе

На профилу „Палуба“ већ дуго покушавају да сачине списак адмирала и генерала морнаричкотехничке службе. Нисам знао да ово ставим на тај профил, па то чиним овде.

Заинтересовани из осталих бивших чланица СФР Југославије могу додати своје.

 

АДМИРАЛИ ИЗ БОКЕ

ЗМАЈЕВИЋ Христифора МАТИЈА, адмирал

ВОЈНОВИЋ Ивана МАРКО, адмирал

ВОЈНОВИЋ Василија ЈОВАН, контраадмирал

ВУКОТИЋ Михаила НИКОЛА, контраадмирал

ВУКОТИЋ Марка ПЕТАР, вицеадмирал

ВУКОТИЋ Петра ПЛАТОН, генерал – мајор

ВУК ГРГУРЕВИЋ - ЗМАЈ ОГЊЕНИ ВУК

СТЕВАН ШТИЉАНОВИЋ

ПЕТАР  ОВЧАРЕВИЋ

РАДИЧ - РАДИША БОЖИЋ

ПАВЛЕ БАКИЋ

 

АДМИРАЛИ РАТНЕ МОРНАРИЦЕ КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И  СЛОВЕНАЦА / КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

ВИЛКЕРХАУЗЕР Милана ВИКТОР, адмирал

ВУКОВИЋ ЈАНКО - ПОДКАПЕЛСКИ, контраадмирал

ВУЧЕР Игнација ФРАЊО, контраадмирал

ДОМАИНКО Ђуре ЕМИЛ, контраадмирал

КОХ Фрање МЕТОД ЦИРИЛ, контраадмирал

ЛУТЕРОТИ Милана ЈУЛИЈАН, контраадмирал

МАРИJАШЕВИЋ Павао ВЛАДИМИР (ВЛАТКО), контраадмирал

ПАВИЋ Армина АРМИН, контраадмирал

ПОЛИЋ Људевита МАРИЈАН, вицеадмирал

ПРИЦА Максима ДРАГУТИН, адмирал

САЛХЕР Петра Рикард, контраадмирал

СТАНКОВИЋ Николе НИКОЛА, вицеадмирал

ТИЈАНИЋ Томе ТОМО, контраадмирал

ЦАТИНЕЛИ АРТУР, контраадмирал

ШУШТЕРШИЋ ВЈЕКОСЛАВ, контраадмирал

 

АДМИРАЛИ РАТНЕ МОРНАРИЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ /
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАРОДНЕ АРМИЈЕ

АЛАЧ Грге МИРОСЛАВ, контраадмирал

АЛУЈЕВИЋ Павла ЖАРКО, генерал - потпуковник

АРАЧИЋ Николе НИКОЛА, вицеадмирал

АРНАУТОВСКИ Климентија МИЛЕ, генерал - мајор

БАРОВИЋ Петра ВЛАДИМИР, контраадмирал

БОГУНОВИЋ Вјекослава ПЕТАР, вицеадмирал

БОЖАНИЋ Јурја АНДРИЈА, контраадмирал

БОНАЧИ ЈУРАЈ, контраадмирал

БОЦИНОВ Панче ДРАГОЉУБ, вицеадмирал

БРОВЕТ Руперта СТАНЕ, адмирал

БУБИЋ Мате ВЛАДИМИР, контраадмирал

ВЕСЕЛИНОВИЋ Младена ИВАН, вицеадмирал

ВИЛОВИЋ Марина ТИХОМИР, адмирал

ВРАНЕШ Раде МИЛАН, контраадмирал

ГРУБЕЛИЋ Андрије ЈОСИП, вицеадмирал

ГРУБИШИЋ Стипе БОЖИДАР, вицеадмирал

ДЕАК Мате АНТЕ, контраадмирал

ДОКМАНОВИЋ Данила ВЕЉКО, вицеадмирал

ЂУРОВИЋ Лазара КРСТО, контраадмирал

ЕРЦЕГ Мате ЈОСИП, контраадмирал

ЕРЦЕГОВИЋ Лаза НИКОЛА, вицеадмирал

ЖАРКОВИЋ Вељка БОЖО, контраадмирал

ЖАРКОВИЋ Милована  ВИДОЈЕ, контраадмирал

ЖУЖУЛ Стипана ЈОСИП, вицеадмирал

ЖУТИЋ Ђоке СТЕВАН, вицеадмирал

ЈЕРКОВИЋ Мате МАТЕ, адмирал

ЈОКИЋ Милоша ЉУБИВОЈЕ. адмирал

ЈОКИЋ Милоша МИОДРАГ, вицеадмирал

КАДИЈЕВИЋ Луке РАДОЈИЦА, генерал - потпуковник

КАНДИЋ Јове МИЛЕ, адмирал

КАПИЧИЋ Миле ПАВЛЕ, вицеадмирал

КЕРН ИВАН, контраадмирал

КОВАЧИЋ Бранка ВУК, генерал - потпуковник

КОСТИЋ Ђорђа ЗВОНИМИР, вицеадмирал

КРОЊА Шиме АНТЕ, контраадмирал

ЛЕТИЦА Анте СВЕТО, адмирал

ЛОНЧАРЕВИЋ Максима ЂУРО, генерал - пуковник

ЛУКАЧ Симе ДМИТАР, контраадмирал

МАЛБАШИЋ Симеуна ВЛАДИМИР, контраадмирал

МАМУЛА Михаила БРАНКО, адмирал флоте

МАНОЛА Михаела СРЕЋКО, контраадмирал

МАРУШИЋ Умберта МЛАДЕН, вицеадмирал

МАРЧИЋ Петра АНТЕ, контраадмирал

МАСТИЛОВИЋ Марка БРАНИСЛАВ, вицеадмирал

МАТОШЕВИЋ Антониа МАРТИН, контраадмирал

МАТУЛИЋ Динка БЕНКО, вицеадмирал

МИЋУНОВИЋ Јована ВУКАШИН, контраадмирал

МОРЕТИ Александра ФРИДРИХ, контраадмирал

МРАОВИЋ Дамјана ЉУБОМИР, контраадмирал

МРВОШ Стјепана РАДЕ, контраадмирал

МРДАКОВИЋ Аврама МИЛОРАД, контраадмирал

НИКОЛИЋ Михајла МИЛУН, вицеадмирал

НОВКОВИЋ Јована МОМЧИЛО, вицеадмирал

ОРХАНОВИЋ Стјепана МАРКО, контраадмирал

ОСТОЈИЋ Петра МАРИО, контраадмирал

ПАДОВАН Кате ИВАН, вицеадмирал

ПАИЋ Томов АНТЕ, вицеадмирал

ПАРМАЧ Анте СТАНКО, контраадмирал

ПЕЦОТИЋ Марка БОГДАН, адмирал

ПЕКО Анте ПЕТАР, контраадмирал

ПОЈЕР Јосипа ЂУРО, контраадмирал

ПОГАЧНИК Бориса МАРЈАН-ВЛАДИМИР-ЛОВРО, контраадмирал

ПОПОВИЋ Вука мр ЈОВАН, контраадмирал

ПРАПРОТНИК Јожефа ЈОЖЕФ, генерал - потпуковник

ПУРИШИЋ Филипа ИВО, адмирал

РАДАНОВИЋ Драгића ДУШАН, генерал - мајор

РАДЕЛИЋ Ивана БРАНИМИР, контраадмирал

РАДОСАВЉЕВИЋ Новака МИОДРАГ, вицеадмирал

РАНДИЋ Ивана НИКОЛА (ИВАН), контраадмирал

РУСТЈА Франца ФРАЊО, вицеадмирал

СИМИЋ Живана др МИЛОСАВ, контраадмирал

СИМУРДИЋ Остоје ПЕТАР, контраадмирал

СМИЛЕВСКИ Симе КУЗМАН, контраадмирал

ТАДИН Ивана ДУШАН, контраадмирал

ТОМШИЧ Јосипа ЈАНЕЗ, контраадмирал

ТРУТА Срећка ЉУБО, адмирал

ЧЕРНИ Јосипа ЈОСИП, адмирал

ЧУЛИЋ Константина ВЈЕКОСЛАВ, вицеадмирал

ШИМИЋ Пере ПЕТАР - КРСТО, адмирал

ШКОВРЉ Марка БРАНКО, генерал - мајор

ШТОК Карола ДРАГО, вицеадмирал

ШУРКАЛО Маријана ДИНКО, контраадмирал

ШЋЕКИЋ Гавра ВЛАДИМИР - ВЛАДО, генерал - пуковник

 

АДМИРАЛИ РАТНЕ МОРНАРИЦЕ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ /
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ / СРБИЈЕ

АНТИЋ Мирка БОШКО, контраадмирал

ГРБАВАЦ Душана ЈОВАН, вицеадмирал

ГРУЈИЋ Павла РАДОМИР, вицеадмирал

ГУЈИЋ ВАСО, бригадни генерал

ЂОРЂЕВИЋ Божидара др НОВИЦА, генерал - потпуковник

ЖАРКОВИЋ Миливоја МИХАИЛО, вицеадмирал

ЗДРАВКОВИЋ Милорада НИКОЛА, контраадмирал

ЗЕЦ Петра МИЛАН, адмирал

ИСАКОВИЋ Јакова ДОЈЧИЛО, контраадмирал

НИКОЛИЋ ЉУБОМИР, бригадни генерал

НОНКОВИЋ Владе ВЛАДЕ, вицеадмирал

ПАВЛОВИЋ Саве МИЛИВОЈЕ, вицеадмирал

РАДОВИЋ Марка МИЛАН, вицеадмирал

РАЈЧЕВИЋ Јована СЛОБОДАН, контрадамирал

РАКИЋ Милете ДУШАН, вицеадмирал

САМАРЏИЋ Трипка ДРАГАН. контраадмирал

СТАЈИЋ Митра др ДУШАН, контраадмирал

СУНАРИЋ Ивана МАРКО, вицеадмирал

ТАСИЋ Петра ВЛАСТИМИР, контраадмирал

ТЕРЗИЋ  ЖИВКО, комодор

ТОМАНОВИЋ Драгомира др РАДОВАН, генерал - потпуковник

Припремио БОШКО АНТИЋ
(контраадмирал у пензији)

3 thoughts on “Адмирали и генерали морнаричкотехничке службе”

  1. Bole prijatelju! Ti si prvi koji je dao popis na ovaj načim. Bolje da je išlo ovako, nego preko Paluba info. Ovdje su svi od Zmajeviča do zadnjeg u SRJ. Koga zanima evo mu pregleda. Ko je intelektualna sirotinja, ti mu nisi kriv.
    Pozdrav i hvala.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *